• Nederlands

Privacyverklaring Huis & Tuin Boulevard Roermond

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

OVER ONS

Onze gegevens zijn:
Huis & Tuin Boulevard Roermond
Sint Wirosingel 164 t/m 196
Postbus 1318
6040 KH Roermond
KvK: 13038177

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Huis & Tuin Boulevard Roermond kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huis & Tuin Boulevard Roermond, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huis & Tuin Boulevard Roermond verstrekt. Huis & Tuin Boulevard Roermond kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Bedrijfsnaam
• Voor- achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres

WAAROM HUIS & TUIN BOULEVARD ROERMOND GEGEVENS NODIG HEEFT

Huis & Tuin Boulevard Roermond verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

HOE LANG HUIS & TUIN BOULEVARD ROERMOND UW GEGEVENS BEWAART

Huis & Tuin Boulevard Roermond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Huis & Tuin Boulevard Roermond verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Onze website gebruikt cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hans@huisentuinboulevard.nl. Huis & Tuin Boulevard Roermond zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Huis & Tuin Boulevard Roermond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huis & Tuin Boulevard Roermond verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Huis & Tuin Boulevard Roermond op via hans@huisentuinboulevard.nl

www.huisentuinboulevard.nl is een website van Huis & Tuin Boulevard Roermond en als volgt te bereiken:

E-mailadres: hans@huisentuinboulevard.nl